Visualbook

Loga

Logos

Stáhněte si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Download the appropriate logo version for your intended use.

Písma

Typography

Nainstalujte si písma, která vytváří a definují vizuální styl značky.

Install fonts that create and define the visual style of the brand.

Barvy

Colors

Používejte naše firemí barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Psaní názvů
Naming

Ověřte si správné zápisy značky. Aplikujte vhodnou strukturu a e-mailů.

Check the correct entries of brand, including products. Apply the appropriate naming of e-mails.

Potřebujete poradit?
Need help?

Kontaktujte Jiřího Chlebuse, grafického designera a autora tohoto Visualbooku.

Contact Jiří Chlebus, graphic designer and author of this Visualbook.