Visualbook

Barvy značky

 colors

Hlavní barvy

Main colors

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

These main colors create the basic visual character of the brand.

Steriwund Blue (70)
HEX
#1d4daa
RGB rgb(29,77,170)
CMYK 93-77-0-0
Pantone C 7685 C
Pantone U 2146 U
Steriwund Cell
HEX
#009483
RGB rgb(0,148,131)
CMYK 100-14-60-1
Pantone C 3285 C
Pantone U 3272 U
Steriwund Purple
HEX
#7c67bf
RGB rgb(124,103,191)
CMYK 58-66-0-0
Pantone C N/A
Pantone U N/A

Interakční barvy

Interactive colors

Barvy používané v aplikačním prostředí (UI – User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

CTA (link, button)

#0f62fe

Error

#ff4e3d

Success

#27bd5b

Barevné palety

Color palette

Barevné palety nám umožňují stavět digitální prostředí (aplikace, web) s ohledem na dostatečný kontrast a přístupnost všech prvků.

Color palettes allow us to build a digital environment (applications, web) with regard to sufficient contrast and accessibility of all elements.

Blue 100

#051435

Blue 90

#082356

Blue 80

#11357a

Blue 70

#1d4daa

Blue 60

#2769e3

Blue 50

#4b8aff

Blue 40

#7ca8ff

Blue 30

#a9c7ff

Blue 20

#d0e0ff

Blue 10

#eef5ff

Blue 00

#f8fafd

Gray 100

#141619

Gray 90

#23262b

Gray 80

#363940

Gray 70

#4f525f

Gray 60

#6b6f7e

Gray 50

#898e9e

Gray 40

#a4a8b8

Gray 30

#c3c6d4

Gray 20

#dddfe8

Gray 10

#f3f3f6

Gray 00

#fafafa

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim
Co je to?
Příklad zápisu
Použití
HEX Ekvivalent RGB (hexadecimální) #000000
WEBHTMLCSS
RGB Barevný prostor obrazovek rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk
1100 C
TISK
Color mode
What is it?
Example
Usage
HEX RGB equivalent (hexadecimal)
#000000
WEBHTMLCSS
RGB Color space for screens
rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Color space for print
10-10-10-10
PRINT
Pantone
Direct colors for printing
1100 C
PRINT

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Color mode for any logo

Vhodný barevný režim loga:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…)


Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


The logo will be printed (business card, leaflet…)